Szyby

SZYBY CIEPŁOCHRONNE

TermoizolacjaWłaściwości i budowa: stosowane u nas obecnie szkło niskoemisyjne miękkopowłokowe produkowane jest w procesie „off line” tzn. metaliczna powłoka nakładana jest na taflę poza linią produkcyjną. Wartość współczynnika emisyjności tej powłoki jest kilkakrotnie niższa niż szkła. Szkło takie charakteryzuje się bardzo dobrą przejrzystością i prawie neutralną kolorystyką. Dzięki bardzo niskiej emisyjności utrata energii cieplnej ulega istotnemu ograniczeniu i szyba zespolona z wypełnioną gazem szlachetnym przestrzenią międzyszybową (argon) osiąga współczynnik przenikania ciepła U=1,0 [W/(m2> K)] (np. 4/16argon/4Planitherm Ultra).

PASZPORTY ENERGETYCZNE  2009
Effector S.A.  szyba U=0,7

SzybyZgodnie ze znowelizowanym prawem budowlanym w 2009 roku wchodzi obowiązek certyfikacji energetycznej budynków (paszporty energetyczne). Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje kraje członkowskie do aktywnej promocji poprawy standardu energetycznego budynków w obrębie państw Wspólnoty.
Rosnące ceny tradycyjnych nośników energii, coraz większe zagrożenie zmianami klimatycznymi oraz ograniczone zasoby surowców energetycznych, wymuszają wprowadzenie efektywnych i oszczędnych technologii energetycznych. Stąd też nasza propozycja idąca w kierunku poprawy współczynnika całego budynku: szyba dwukomorowa z U=0,7(argon); U=0,5(krypton)

ZALETY:

  • Obniżenie efektu zimnej szyby.
  • Redukcja zjawiska kondensacji pary wodnej. Równoważąc temperaturę szyby z temperaturą panującą wewnątrz pomieszczenia, unika się ryzyka wystąpienia zjawiska roszenia szyby. Przy założeniu 60% wilgotności powietrza i temperaturze pokojowej 20°C roszenie w pomieszczeniu nastąpi dopiero przytemperaturze zewnętrznej -50°C.
  • Ograniczenie wpływu wiatru wiejącego z dużą prędkością na współczynnik przenikania ciepła U.
  • Bardzo dobra przejrzystość i neutralna kolorystyka.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII + OCHRONA ŚRODOWISKA

Dane Techniczne:

Budowa zespolenia Gaz Przepuszczalność
energii słonecznej
g [%]
Przepuszczalność
światła Tl [%]
Odbicie
światła Rl [%]
Współczynnik
przenikania ciepła U
[W/m2K]
4/16/4
 Powietrze  76  83  14  2,9
 4/16/4PU  Powietrze  56  76  13  1,4
 4/16/4PU  Argon  56  76  13  1,1
 4/16/4PUL  Argon  63  80  12  1,0
 4/10/4PU  Krypton  63  80  12  0,9
 4PU/10/4/10/4PU  Krypton  42  65  17  0,6